Saturday, October 29, 2011

Penyu Buta

slogan tipikal. mereka laung.
pasak dalam akal. paksi untung.
ke-raja-an anal. alam meraung.
bumi bukan kekal. wang bukan agung.

kempen tin kosong. selimut dalam ringgit.
ukur tinggi hidung. fauna perit.
tapak tersadung. flora disepit.
relawan termenung. keringat melekit.

tambat pedati maju. tuam bengkak alam.
tikam tamak teraju. canda bumi dendam.
sebelum nafas sedu. laut kian hitam.
simpan semula dadu. ubah ralat semalam.